Sắp xếp theo

Nếu có mang bên người món đồ có hình ảnh của Đức Phật, của các vị Bồ tát thì trong lúc nóng nảy, nhìn những món đồ này, chúng ta có thể bình tâm lại, mà nhẫn nhịn, cầu hòa làm quý, kiềm chế được những hành động không có lợi, nhờ đó tránh làm những việc sai lầm. 

 

Charme Phật, BST charme Phật phong thủy đẹp và thời trang