Showroom Long Biên: 30 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội