Showroom Hoàn Kiếm: 135 Hàng Bạc - Hoàn KIếm - Hà Nội