Showroom Hà Đông: 72A - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội